Zakłady Techniki Medycznej Spółka z o.o.
ul. Szyllinga 63, 30-433 Kraków
tel: 296-10-30, 296-10-31, 296-10-32

Numer KRS: 0000114174
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 001 594,00 zł.

NIP: 677-21-47-189
REGON: 357184650
INWEST BANK S.A. Oddział w Krakowie
nr. konta 38 1680 1062 0000 3000 0984 1174

DANE KONTAKTOWE:
Zarząd
ul. Szyllinga 63, 30-433 Kraków
tel. 296-10-32
e-mail: ztm@ztmkr.pl

Rozliczenia i księgowość
ul. Szyllinga 63, 30-433 Kraków
tel. 296-10-32
e-mail: ksiegowosc@ztmkr.pl

Dział handlowy
ul. Szyllinga 63, 30 433 Kraków
tel. 296-10-32
e-mail: handel@ztmkr.pl